Få hjælp til at blive dit alkoholmisbrug kvit

04 February 2022 Lotte Hindsberg

editorial

I Danmark ses et misbrug som en sygdom og derfor er det muligt at få alkohol hjælp på et behandlingscenter. Der findes flere rundt omkring i landet. Du kan vælge at få anonym og gratis råd og vejledning, hvis du har mistanke om at du eller en du står nær har et misbrug.

Skal der en egentlig behandling til er det nødvendigt at oplyse ens cpr-nummer, hvis behandlingen skal være gratis. Det skyldes at det er kommunen der betaler for behandlingen og de må ikke betale, uden at der er tilknyttet et cpr-nummer til betalingen.

alkoholbehandling

Forskellige former for behandling

Der findes flere former for behandling. Din behandling er som udgangspunkt individuel og det er dit misbrug der bestemmer hvilken type behandling du vil modtage. For nogle er råd og vejledning nok til at de kan bryde dårlige vaner, andre kan gå i døgnbehandling.

En døgnbehandling gør det muligt at forsætte med at gå på arbejde og bibeholde en almindelig hverdag. Den sidste type af behandling er indlæggelse. Det sker typisk hvis dit misbrug er meget omfattende og du har brug for at blive fysisk afvendt gradvis, for at din krop ikke går i chok. 

En behandling kan overordnet deles op i tre dele. Den fysiske afvænding og den psykiske afvænding. Den sidste del arbejdes der på at kigge på de bagvedlæggende årsager til misbruget og misbrugeren vil blive præsenteret for værktøjer, som de kan bruge i dagligdagen, i stedet for at ty til alkohol.

Den sidste del er mindst lige så vigtigt. Den kaldes efterværn. Her får misbrugeren hjælp når behandlingen er slut. Den nye dagligdag uden alkohol kan være ensom og den tid der er blevet brugt på ens misbrug skal udfyldes med nye og sunde vaner. Det kan også være nødvendigt at finde en ny vennekreds og måske en ny bolig.

More articles