Modtag gratis hjælp på et behandlingscenter

26 February 2022 Lotte Hindsberg

editorial

Danmark og danskerne har en alkoholkultur der betyder, at når to eller flere mødes skal der som regel alkohol på bordet og det er kun i få tilfælde acceptabelt at sige nej tak. Det betyder også at der er risiko for at få et for højt forbrug som man skal have hjælp til at få nedbragt.

Det kan man gratis få på et behandlingscenter. Et misbrug, hvad enten det er alkohol eller en anden form for misbrug, anses på lige fod med andre former for sygdom og en behandling er derfor gratis. Det er en forudsætning at du opgiver dit cpr-nr. Det skyldes som når du er til en almindelig læge, at der skal knyttes en betaling fra kommunen til et cpr-nr for at det er lovligt.

Misbrugscenter

Ikke kun fysisk afvænding

I dag består en behandling af et misbrug ikke kun af at kroppen skal vendes af med sin trang til f.eks. alkohol. Der kigges også på de bagvedliggende årsager til misbruget og der arbejdes med at give misbrugerne nogle værktøjer, så det bliver nemmere at håndtere en dagligdag uden at ty til alkohol. Denne del er mindst lige så vigtigt som den fysiske afvænding.

Det er også i denne fase at evt. pårørende bliver kontaktet. Det er vigtigt at der er opbakning fra familien for at en afvænding bliver succesfuld. Ofte er der også brudte forhold der skal genetableres og i nogle tilfælde skal pårørende også have en form for hjælp. 

Den sidste del af afvænningen kaldes populært efterværn. Det er den del der sker efter endt behandling. Her er det muligt at få hjælp så man ikke får et tilbagefald. Der er hjælp til at finde nye venner som ikke har et misbrug, at finde nye og sundere interesser. Det kan også være hjælp til at finde en ny bolig og et arbejde.

More articles