Få hjælp til vurdering og rydning af dødsbo

06 May 2020 Astrid Pedersen

editorial

Efter et dødsfald venter et væld af opgaver – her under en begravelse eller bisættelse som skal arrangeres, og et bo, som skal gøres op. Dertil kommer bortskaffelse af den afdødes materielle efterladenskaber i vedkommendes seneste bolig, nemlig det såkaldte dødsbo.

Hvordan foregår rydning af dødsbo?

Når du vælger at lade en professionel marskandiser hjælpe dig med at tømme dødsboet efter en afdød person, vil marskandiseren altid indlede projektet med en samtale med dig og eventuelt andre efterlevende. Det skal nemlig først og fremmest klarlægges hvilken model for rydning af dødsbo du eller I ønsker. En marskandiser kan tilbyde flere forskellige former for rydning af dødsbo.

Du kan for eksempel vælge at lade din marskandiser opkøbe hele indboet rub og stub, og lade vedkommende om at bestemme hvorledes de enkelte effekter skal bortskaffes. Du kan også vælge sammen med marskandiseren at gennemgå dødsboet genstand for genstand, og registrere disse i forskellige kategorier.

Hermed kan du være med til at beslutte hvilke effekter der skal sælges, doneres til velgørende formål, bortskaffes via genbrugspladsen, sættes i opbevarings rum – eller med dig hjem. Uanset hvilken model, du vælger, vil der blive udarbejdet en kontrakt. Og du vil altid få udbetalt pengene med det samme via bank overførsel.

Selve tømningen af det pågældende dødsbo vil altid foregå under iagttagelse af de etiske og professionelle retningslinjer, som er udstukket desangående. Når du vælger at benytte en marskandiser med autorisation til håndtering af dødsbo, er du sikret en diskret og respektfuld behandling af såvel den afdødes jordiske gods som af dig selv og dine pårørende. Med en velrenommeret og anset marskandiser ved hånden vil du samtidig være garanteret en fair pris og en hurtig ekspedition. Og en dygtig marskandiser gør altid pænt rent efter sig, når rydning af dødsbo er vel overstået.

¨Læs mere om rydning og salg af dødsbo på dødsbo-rydning.dk

More articles