Hjælp med at bevare regnskoven

09 November 2022 admin

editorial

Regnskoven er et af de vigtigste økosystemer på Jorden, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte den. Hvis regnskoven forsvinder, ville virkningerne være katastrofale, ikke kun for de dyr og planter, der lever der, men for hele planeten.

Hvad er regnskoven?

Regnskoven er en tæt, tropisk skov, der findes nær Jordens ækvator. Skoven er kendetegnet ved store mængder nedbør og en høj uftfugtighed – der af navnet. De største områder med regnskov findes i Sydamerika, Afrika og Asien.

Regnskoven er hjemsted for en utrolig mangfoldighed af planter og dyr, hvoraf mange ikke findes andre steder på jorden. Regnskoven er afgørende for vores planets sundhed, da den er med til at regulere det globale klima og spiller en stor rolle i vandkredsløbet.

regnskoven

Hvorfor er regnskoven vigtig?

Regnskoven er vigtig, fordi den spiller en afgørende rolle for det globale klima. Regnskovens træer absorberer kuldioxid fra atmosfæren og afgiver ilt tilbage til atmosfæren. Det er med til at regulere jordens temperatur og forhindre klimaændringer.

Regnskoven er også en vigtig kilde til ferskvand for planeten. Mange floder, der leverer ferskvand til mennesker og dyr, begynder i regnskoven. Skovrydning kan føre til tørke og vandmangel.

Derudover er regnskoven med til at regulere vandkredsløbet ved at frigive vanddamp til atmosfæren, som derefter falder ned igen som nedbør.

Hvad betyder rydning af regnskoven for klimaet?

Regnskovens træer spiller en afgørende rolle i forbindelse med at absorbere kuldioxid fra atmosfæren og regulere den globale temperatur. Når der sker skovrydning, er træerne ikke længere i stand til at optage kuldioxid fra atmosfæren.

Ved rydning af regnskoven frigives således enorme mængder kuldioxid til atmosfæren, hvilket bidrager til klimaændringerne. En stor del af den globale opvarmning skyldes derfor den hensynsløse håndtering af verdens regnskove.

Rydning af regnskoven har således en ødelæggende indvirkning på klimaet. Red regnskoven – klik ind på verdensskove.org og læs hvordan.

More articles