Kom ud af din afhængighed med behandling på et misbrugscenter

26 February 2022 Astrid Pedersen

editorial

Har du oparbejdet et afhængigheds betinget misbrug af eksempelvis hårde stoffer, hash, receptpligtig medicin eller alkohol? Så bør du søge omgående hjælp hos dit nærmeste misbrugscenter.

Hvem kan få hjælp til afvænning på et misbrugscenter?

Det korte svar på oven for stillede spørgsmål er at alle, som døjer med et afhængigheds betinget misbrug, kan få hjælp til afvænning hos et misbrugscenter.

Et professionelt misbrugscenter vil kunne hjælpe en hver typer misbruger uanset om hans eller hendes misbrug har en substans som objekt eller om vedkommende er ludoman, skærmafhængig eller erotoman.

Hvordan foregår behandling på et misbrugscenter?

Den mest substantielle forskel på behandling af henholdsvis substans misbrug og andre former for afhængighed er at du som eksempelvis alkoholiker, stofmisbruger eller pillemisbruger skal gennemgå det der kaldes afrusning eller afgiftning forud for det terapeutiske forløb. Det betyder at du i løbet af flere dage – måske endda op til en uge – indlægges med henblik på at få renset de giftige stoffer, som giver anledning til den fysiske afhængighed, ud af systemet.

Misbrugscenter

Det er meget vigtigt at du ikke selv forsøger dig med afgiftning eller afrusning, da din krop vil reagere voldsomt herpå. Du kan risikere alt fra feber rystelser og smerter i krop og hoved til voldsom kvalme med hyppige opkastninger over flere dage, hvilket kan føre til dehydrering. Og i slemme tilfælde vil abstinenser medføre delirium, hallucinationer, depression og selvmordstanker.

Derfor er det meget vigtigt at den indledende afrusning eller afgiftning foregår i trygge rammer, hvor du er under overvågning af sundhedsfagligt personale, og hvor fristelser i form af alkohol eller stoffer er uden for rækkevidde. På den måde minimeres risikoen for tilbagefald. Og er du først afruset eller afgiftet vil du have maksimal gavn af den efterfølgende terapi.

Du kan forhøre dig om muligheden for misbrugsbehandling hos Behandlingscenter Stien via hjemmesiden https://behandlingscenter-stien.dk 

More articles