Holdingselskab og dets fordele

17 januar 2017 Amalie

Ønsker man at stifte et selskab er der flere forskellige veje at gå, alt efter, hvilken type selskab man ønsker at stifte. De forskellige typer af selskaber adskiller sig fra hinanden blandt andet i måden, de drives på samt de krav, der stilles både til driften, og også ved selve oprettelsen. Selskabsformerne anpartsselskab, aktieselskab, personselskab og iværksætterselskab har alle det til fælles, at de er en faktisk forretning med det mål at producere. Et andet type selskab er dog et såkaldt holdingselskab. Et holdingselskab afviger fra de andre selskabstyper ved, at et holdingselskab ikke selv producerer noget. Et holdningselskabs funktion er i stedet at eje andre selskaber, eller aktier og anparter i andre selskaber.

Der er både sikkerhedsmæssige og økonomiske fordele ved at strukturere sin virksomhedsdrift som både et holdningselskab og et andet form for selskab, hvor sidstenævnte er den faktiske forretning med et udbytte. Holdingselskabet kan eje flere af sådan andre former for selskaber på samme tid, eksempelvis både et aktieselskab og et anpartsselskab. Holdingselskabet vil blive stiftet først af en person, hvorefter holdingselskabet kan stifte andre selskaber. På grund af denne struktur, hvor holdingselskabet ejer det eller de andre selskaber, kaldes holdingselskabet for et moderselskab og det eller de andre selskaber for datterselskaber. 

Den sikkerhedsmæssige fordel ved først at stifte et moderselskab og derefter andre datterselskaber er, at selv hvis datterselskaberne går konkurs trækkes moderselskabet ikke med ned i problemer. Det eventuelle overskud, som datterselskabet har genereret, kan skattefrit overføres til moderselskabet. Her er det beskyttet selv, hvis datterselskabet går konkurs, eller hvis der bliver gjort krav mod datterselskabet. Dette er altså også en økonomisk fordel. Risikoen ved selskabsdrivelse begrænses altså, da man ikke risikerer at miste helt så meget som hvis alle værdier stod i datterselskabet. Selv, hvis man må give afkald på et datterselskab, kan man med det overførte udbytte investere i et nyt selskab. 

Ønsker man at stifte et holdingselskab er der mange fordele og ulemper, som skal vejes op imod hinanden. Det kan være en stor fordel at diskutere det juridiske med en professionel. Uanset, hvilket valg man tager, har man dog behov for hjælp til at få stiftet selskabet fra en erhvervsadvokat. Oprettelse af selskab kræver nemlig, at man udfylder de rette dokumenter i overensstemmelse med Selskabsloven. Derefter skal selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen. Det er derfor i alle tilfælde godt at blive sat i kontakt med en erfaren erhvervsadvokat, der kan styre processen med sikker hånd. 

Flere Nyheder