Lagerbygningen tager sig også strålende ud

17 March 2023 Anders Hansen

Det er ikke kun produkterne, der skal vedligeholdes godt på et lager; det er også vigtigt at holde lageret rent og ryddeligt. Renlighed er afgørende for medarbejdernes sundhed, sikkerhed og produktivitet. Heldigvis er det forholdsvis nemt at skabe og vedligeholde et rent lagermiljø – forudsat at du har de rigtige forsyninger og processer på plads.

Lad os starte med den daglige rengøring. Den daglige rengøring bør omfatte fejning af gulve og aftørring af overflader som f.eks. arbejdsborde, hylder, computere og andet udstyr. Brug antistatiske klude eller klude, der er specielt beregnet til computerbrug, når du rengør elektronik.

Ved hårdere snavs eller spild på hårde overflader som f.eks. betongulve skal du bruge varmt vand kombineret med et industrirengøringsmiddel eller affedtningsmiddel, der er egnet til overfladen. Der bør også foretages punktvis rengøring af spild og snavs regelmæssigt i løbet af dagen for at undgå, at lageret bliver en sikkerhedsrisiko.

erhvervsrengøring

Når det drejer sig om dybere rengøring, er der særlige skridt, der skal tages:

1. Ryd ud i rodet og fjern alle unødvendige genstande fra lageret. Dette vil fjerne potentielle skjulesteder for skadedyr, reducere snublefarer og gøre den generelle rengøring lettere i det lange løb.

2. Tilføj en industristøvsuger eller gulvfejemaskine med HEPA-filter for effektiv støvkontrol og -fjernelse. Sørg for, at du bruger passende støvsugere til både vådt og tørt opsamlingsarbejde.

3. Brug højtryksrensere, når det er nødvendigt, til hurtigt at fjerne snavs på vægge, gulve og andre overflader.

4. Planlæg regelmæssig grundig rengøring af lageret, herunder vinduer, vægge og gulve. Dette kan gøres ugentligt eller månedligt, afhængigt af dine behov.

5. Rengør alle reoler og lagerområder for at sikre, at der ikke ophobes støv i hjørner, under hylder eller bag møbler.

6. Inspicer alt brandslukningsudstyr regelmæssigt, og hold det let tilgængeligt, hvis der skulle opstå en nødsituation.

7. Kontroller for tegn på skadedyr, f.eks. gnavere eller insekter, og tag passende forholdsregler, hvis der opdages nogen.

8. Sørg for, at udsugningsanlæggene fungerer korrekt for at undgå spredning af forurenende stoffer gennem lagerlokalet.

More articles